快乐赛车pk10直播
大約有551 項相關詞語、成語、詩詞、近義詞、反義詞等,為您選取最匹配的400項。詳細內容如它的意思讀音發音是什么,請點擊詳細解釋。

[詞典]

1.擿,揭露。>>詳細解釋 搜索本詞:責發 關于責發的詞語

備_夸獎_稱贊 [反義詞]

備zébèi夸獎kuājiǎng稱贊chēngzàn【備】動詞。批評指摘。〔例句〕1.他來晚了,耽誤了集體的出時間,受到了大家的備。2.他極力躲開父親那備的目光。3.在這件事情的處理上,我對你絲毫沒有備的意思。【夸獎】動詞。稱贊。可重疊為ABAB式。多用于口頭語。〔例句〕1.大家都夸獎小華毛筆字寫得好。2.李老師從不輕易夸獎自...>>詳細解釋 搜索本詞:責備_夸獎_稱贊

指摘_指斥_指 [近義詞]

指摘zhǐzhāi指斥zhǐchì指zhǐzé【指摘】指出錯誤,加以批評。如:1.張臘月指摘道:“難道你不了解?把你們社的紅旗都搶走了,你還說不了解!”【指斥】指摘斥。如:2.那時候,希律王已經殺了施洗者約翰;因為約翰在人民面前指斥希律王的罪惡。【指】指斥備。如:3.有許多人,“下車伊始”,就哇喇哇喇地議論,提意見,這也批評,那也指,其...>>詳細解釋 搜索本詞:指摘_指斥_指責

[字典]

(發)fā交付,送出:分。放。行(批)。放,射:射。百百中。煥。表達,闡述:表。凡(陳述某一學科或一本書的要旨)。闡。散開,分散:散。開展,張大,擴大:展。揚。打開,揭露:現。掘。產生,出現:生。憤。奮。食物因酵或水浸而澎漲:面。顯現,顯出:病。抖。憷。開始動作:動。引起,開啟:啟。人深省。公布,宣布:布。號施令。量詞,用于槍彈、炮彈。收領(髮)fàㄈㄚˋ人的前額...>>詳細解釋 搜索本詞: 帶發字的詞語

躬作者曹植 [古詩詞]

躬作者:曹植年代:魏晉小序臣植言。臣自抱亹歸藩。刻肌刻骨。追思罪戾。晝分而食。夜分而寢。誠以天網不可重罹。圣恩難可再恃。竊感相鼠之篇。無禮遄死之義。形影相吊。五情愧{赤皮}。以罪棄生。則違昔賢夕改之勸。忍垢茍全。則犯詩人胡顏之譏。伏惟陛下。德象天地。恩隆父母。施暢春風。澤如時雨。是以不別荊棘者。慶...>>詳細解釋 搜索本詞:責躬作者曹植

自負 [成語]

作者對其表的文章所引起的一切問題,承擔全部任。>>詳細解釋 搜索本詞:文責自負

子作者陶淵明 [古詩詞]

子作者:陶淵明年代:晉白被兩鬢,肌膚不復實。雖有五男兒,總不好紙筆。阿舒已二八,懶惰故無匹。阿宣行志學,而不愛文術。雍端年十三,不識六與七。通子垂九齡,但覓梨與栗。天運茍如此,且進杯中物。【作者小傳】:陶淵明(365-427)晉宋時期詩人、辭賦家、散文家。字元亮。又名潛。潯陽柴桑(今江西九江西南)人。私謚靖節,世稱靖節先生。出...>>詳細解釋 搜索本詞:責子作者陶淵明

商山四皓作者蔡京 [古詩詞]

商山四皓 商山四皓作者:蔡京年代:唐體裁:七絕秦末家家思逐鹿,商山四皓獨忘機。如何鬢霜相似,更出深山定是非。>>詳細解釋 搜索本詞:責商山四皓作者蔡京

[字典]

(責)zé分內應做的事:任。盡。負。職。專。無旁貸。要求:求。令。成。指摘過失:備。怪。斥。罰。譴。質問,詰問:問。難。讓。舊指為了懲罰而打:鞭。杖。筆畫數:8;部首:貝;筆順編號:11212534 責zé【動】(形聲。小篆字形。從貝,朿(cì)聲。(zhài)本義:債款,債務)索取(財物)〖askfor;demand〗,求也。——《說文》往于東邑。——《呂氏春秋...>>詳細解釋 搜索本詞: 帶責字的詞語

雷霆 [成語]

霆:極響的雷,比喻震怒。比喻大脾氣,大聲斥>>詳細解釋 搜索本詞:大發雷霆

抽腸 [成語]

擢:拔。拔下頭,抽出肚腸。形容自引罪,表示悔恨,以求寬恕。>>詳細解釋 搜索本詞:擢發抽腸

嘆白作者王維 [古詩詞]

嘆白 嘆白作者:王維年代:唐我年一何長。鬢日已白。俯仰天地間。能為幾時客。惆悵故山云。俳徊空日夕。何事與時人。東城復南陌。【作者小傳】:王維字摩詰,河東人。工書畫,與弟縉俱有俊才。開元九年,進士擢第,調太樂丞。坐累為濟州司倉參軍,歷右拾遺、監察御史、左補闕、庫部郎中,拜吏部郎中。天寶末,為給事中。安祿山陷兩都,維為...>>詳細解釋 搜索本詞:嘆白發作者王維

嘆白作者王維 [古詩詞]

嘆白 嘆白作者:王維年代:唐宿昔朱顏成暮齒,須臾白變垂髫。一生幾許傷心事,不向空門何處銷。【作者小傳】:王維字摩詰,河東人。工書畫,與弟縉俱有俊才。開元九年,進士擢第,調太樂丞。坐累為濟州司倉參軍,歷右拾遺、監察御史、左補闕、庫部郎中,拜吏部郎中。天寶末,為給事中。安祿山陷兩都,維為賊所得,服藥陽喑,拘于菩提寺。祿山宴凝碧...>>詳細解釋 搜索本詞:嘆白發作者王維

粟至石陂寺作者王安石 [古詩詞]

粟至石陂寺 粟至石陂寺作者:王安石年代:北宋驀水穿山近更賒,三更燃火飯僧家。乘田有秩難逃,從事雖勤敢嘆嗟。【作者小傳】:王安石(1021-1086),字介甫,撫州臨川人。宋仁宗慶歷二年(1042)中進士后,曾任過地方官。神宗時為宰相,創新法以改革弊政,遭到大官僚大地主的反對。后辭官退居南京。他是北宋時期的政治家、思想家、文學家,文學成就...>>詳細解釋 搜索本詞:發粟至石陂寺作者王安石

綸與吉侍郎中孚司空郎中曙苗員外崔補闕峒作者盧綸 [古詩詞]

綸與吉侍郎中孚司空郎中曙苗員外崔補闕峒 綸與吉侍郎中孚司空郎中曙苗員外崔補闕峒作者:盧綸年代:唐稟命孤且賤,少為病所嬰。八歲始讀書,四方遂有兵。童心幸不羈,此去負平生。是月胡入洛,明年天隕星。夜行登灞陵,惝恍靡所征。云海一翻蕩,魚龍俱不寧。因浮襄江流,遠寄鄱陽城。鄱陽富學徒,誚我戇無營。諭以詩禮義,勖隨賓薦名。舟車更...>>詳細解釋 搜索本詞:綸與吉侍郎中孚司空郎中曙苗員外發崔補闕峒作者盧綸

[詞典]

(1)君主時代臣下對君主進諫的任。(2)舊指對自己表的言論的任。>>詳細解釋 搜索本詞:言責 關于言責的詞語

[詞典]

作者對文章內容的正確性以及在讀者中生的作用所應負的任:~自負。>>詳細解釋 搜索本詞:文責 關于文責的詞語

廠長負 [詞典]

在中國,指以廠長作為企業的主要負人和法人代表,對企業的全部經濟活動負全的企業領導制度。在下,廠長全面領導企業的生產經營管理工作;依照國家的各項法律、法規,有權決定企業的生產經營計劃、機構設置、人事任免,以及作出各項經營管理中的決策。實行,應充分揮企業黨組織的政治思想領導作用,揮企業職工代表大會的監督作用。...>>詳細解釋 搜索本詞:廠長負責制

有限任公司 [詞典]

由兩個以上股東共同出資,每個股東以其所認繳的出資額對公司承擔有限任,公司以其全部資產對其債務承擔任的企業法人。其主要特征是:公司的全部資產不分為等額股份;公司向股東簽出資證明書,不行股票;股東以其出資比例,享受權利,承擔義務。...>>詳細解釋 搜索本詞:有限責任公司

[詞典]

①扣下(工資、獎金等)不給:~事故任者當月獎金。②扣住(文件、稿件等)不出或不表:~新聞稿。>>詳細解釋 搜索本詞:扣發 關于扣發的詞語

? 當前第1/20頁 [首頁] [上一頁] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [下一頁] [尾頁]
快乐赛车pk10直播